Utolsó frissítés: 2015. október 12.

Tudományos tanulmányok

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2015): The Habsburg mapping of Moldavia and Walachia. 27th International Cartographic Conference, proceedings. Rio de Janeiro.

 • >

  Korodi E. – Bartos-Elekes Zs. – Rus I. – Haidu I. (2015): Cartographic analysis of some old Transylvanian geological maps from the second half of the nineteenth century. Acta Geodaetica et Geophysica 2015/2. pp. 3–17. Budapest.

 • >

  Timár G. – Bartos-Elekes Zs. – Molnár G. – Imecs Z. – Magyari-Sáska Zs. (2014): Improvement of horizontal georeferencing accuracy of the 1864 map of South Romania by correction grid (GSB) in GIS and web publishing environment. 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage. Proceedings. Budapest.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. – Imecs Z. – Timár G. – Magyari-Sáska Zs. (2013): Georeferencing the Topographic Map of Walachia (1855–1864). 8th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Proceedings. Róma.

 • >

  Nemerkényi Zs. – Bartos-Elekes Zs. (2013): Magyar László térképei Kolozsvártól Gotháig. Geodézia és Kartográfia 2013/5–6. Budapest. pp. 13–18.

 • >

  Timár G. – Bartos-Elekes Zs. – Crăciunescu V. – Flueraru C. – Imecs Z. – Magyari-Sáska Zs. (2013): Danger don’t vanish with the dikes: Comparison of the inundation pattern of the 2006 Danube floods and the historical topographic map of 1864 of South Romania. 8th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Proceedings. Róma.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2011): A térképészet a romániai magyar felsőoktatásban. Geodézia és Kartográfia 2011/1–2. Budapest. pp. 16–21.

 • > Bartos-Elekes, Zs. (2010): Georeferencing the Historical Cadastral Maps of Cluj-Napoca. In: Livieratos, E., Gartner, G. (szerk): Proceedings of the 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage, Bécs, Ausztria 17—22.
 • > Nemerkényi, Zs., Bartos-Elekes, Zs. (2010): The László Magyar’s Maps Drawn in South Africa and Ended Up in Central Europe. - Proceedings of the Symposium of the ICA Comission on the History of Cartography, Arlington, Texas, AEÁ.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): Bemutatkozik a Cholnoky Jenő Térképtár. - Collegium Geographicum 6: 21—34.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen (1874—1919). - Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 18: 34—43.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen (1874—1919). - Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 18: 34—43.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): The Projection and the Accuracy of Honter’s Map of Transylvania. — In: Csiki, B., Bartos-Elekes, Zs. (szerk.): - Descriptio Transylvaniae, Cholnoky Jenő Geographic Society — Babeş—Bolyai University, Kolozsvár, Románia, pp. 161—167.
 • > Benedek, J., Bartos-Elekes, Zs. (2009): Symbolical Spatial Usage in the Historic Centre of Cluj-Napoca. In: Csiki, B., Bartos-Elekes, Zs. (szerk.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society — Babeş—Bolyai University, Kolozsvár, Románia, pp. 95—108.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2008): A kolozsvári Cholnoky Jenő térképtár. - Földrajzi Közlemények 4: 489—494.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2008): Can the Discussion about the Terminology of the Terms Exonym and Endonym be Terminated? - Studia Universitatis Babeş—Bolyai, Geographia 1: 195—202.
 • > Bartos-Elekes, Zs., Rus, I., Constantinescu, Şt., Crăciunescu, V., Ovejanu, I. (2007): Topographic Maps of Romania under Lambert—Cholesky Projection System (1916—1959). - Studii şi Cercetări. Geology — Geography 12: 161—169.

Fordítás

 • > Jordan, P. (2005): A helységnév, mint kulturális örökség. In: Péntek, J., Benő, A. (szerk.): Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár — Sepsiszentgyörgy, Románia. pp. 190—196. (fordítás: Benedek, J., Bartos-Elekes, Zs.)
 • > Jordan, P. (2004): A helységnév, mint kulturális örökség. A Hét 2(5). (fordítás: Benedek, J., Bartos-Elekes, Zs.)

Könyvfejezetek

 • >

  Bartos-Elekes Zs. – Nemerkényi Zs. (2014): Petermann’s Map of László Magyar’s Travels in Angola: Its Sources, Compilation and Contents. In: Liebenberg, E. – Collier P. – Török Zs. Gy. (eds.): History of Cartography. International Symposium of the ICA, 2012. Springer, Heidelberg. pp. 195–209.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2014): Învăţământul geografic la Universitatea din Cluj (1874–1919). In: Benedek J., Petrea D. (szerk.): Un capitol nou al Şcolii Geografice Clujene. Eckart Wilfired Schreiber la 70 de ani de viaţă. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár. pp. 245–262.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2013): A kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár. In: Batiz E. – Nagy L. – Soós A. (szerk.): 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Presa Universitară Clujeană (Kolozsvári Egyetemi Kiadó), Kolozsvár. pp. 109–126.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2013): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen (1874–1919). In: Batiz E. – Nagy L. – Soós A. (szerk.): 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Presa Universitară Clujeană (Kolozsvári Egyetemi Kiadó), Kolozsvár. pp. 75–94.

 • >

  Nemerkényi Zs. – Bartos-Elekes Zs. (2012): László Magyar’s Cartography of Angola and the Discovery of his 1858 Manuscript Map in the Cholnoky Collection in Romania. In: Liebenberg, E. – Demhardt, J. (eds.): History of Cartography. International Symposium of the ICA Commission, 2010. Springer, Heidelberg. pp. 233–248.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. – Imecs Z. (2012): Hogyan készül ma a térkép? In: Bagoly-Simó P. (szerk.): Környezet és fenntarthatóság a földrajztanításban. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár. pp. 80–106.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2012): Minority Toponyms in Romania. In: Woodman, Paul (ed.): The Great Toponymic Divide. Head Office of Geodesy and Cartography, Warsawa. pp.  213–226.

 • >

  Nemerkényi Zs. – Bartos-Elekes Zs. (2012): Os mapas de László Magyar. In: Rákóczi I. – Riso C. (eds.): Os descobrimentos Portugueses e a Mittel-Europa. 18–19 de Outubro, 2010. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 75–82.

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2011): Románia földrajzi nevei. In: Benedek J. (szerk.).: Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion. Kolozsvár. pp. 481–500.

 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): Dél-Erdély és Bánság földrajzi nevei. In: Horváth, Gy. (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. MTA Regionális Kutatások Központja — Dialog Campus Kiadó, Pécs—Budapest, Magyarország, pp. 540—556.

Idézhető előadáskivonatok

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2011): The History of Map Making in Multicultural States and Societies (Sample Area: Transylvania). In: Vinogradova N. – Zinchuk L. (2011): Multiculturalism in the History of Map Making. 24th International Conference on the History of Cartography. Moszkva. pp. 64.

 • > Bartos-Elekes, Zs., Nemerkényi, Zs. (2009): Far End Regions — Selection from a Map Collection which had Disappeared but has Found. - In: *** (2009): Maps, Myths and Narratives. 23rd International Conference on the History of Cartography, Koppenhága, Dánia. pp. 104.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2007): Language and Maps in the ’Switzerland of Eastern Europe’ that is Transylvania. - In: Oehrli, M.(szerk.): Paper and Poster abstracts of the 22nd International Conference on the History of Cartography, Bern, Svájc, pp. 70.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2005): Changing Toponyms and the Attitude of Map-makers. - In: Török Zs., Irás, K.(szerk.): Changing Borders. 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest, Magyarország. pp. 57.

Ismeretterjesztő írások

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2014): Erdély leírása (Petelei Klára: Descriptio Transylvaniae). Századok 2014/5. Budapest. pp. 1332–1334.

 • >

  Nemerkényi Zs. – Bartos-Elekes Zs. (2012): Magyar László kéziratos térképei. BBC History 2012/9. Budapest. pp. 84–87.

 • > Bartos-Elekes, Zs. (2009): Marokkó. Az Ezeregyéjszaka után ezeregy évvel. - A Földgömb 4: 14—27.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2008): A kolozsvári Cholnoky Jenő térképtár. - Romániai Magyar Évkönyv, pp. 547—556.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2007): A kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár bemutatása. - Erdélyi Gyopár 3: 16—17.
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2004): Szigorúan ellenőrzött vasúti nevek? - A Hét 2(5)
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2004): Téridő-útikönyv (Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára). - A Hét 2(42)
 • > Bartos-Elekes, Zs. (2001): Változatok egy témára — Magyar helységnevek Romániában. - Székelyföld 10: 106—118.

Tudományos könyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek térképes illusztrációi

 • >

  Toth Szilárd (2014): A hidegháború története. Kultúra, propaganda és stratégiai politikák. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Budapest.

 • >

  Kósa P. (2014): A Kárpát-medence örökségturisztikai atlasza. Talma Kiadó, Pécs.

 • >

  Rüsz-Fogarasi E. (2012): Egy elfeledett intézmény. A kolozsvári Szentlélek-ispotály kora újkori története. L’Harmattan Kiadó. Budapest.

 • > Sófalvi, A. (2005): Sóvidék a középkorban. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, Románia.
 • > Horváth, Gy. (2003): Székelyföld. MTA Regionális Kutatások Központja. Dialog Campus Kiadó, Budapest—Pécs, Magyarország.
 • > Karátson, D. (2002): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Magyar Könyvklub, Budapest, Magyarország.
 • > Zentai, L. (szerk.) (2001): A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914. Talma Kiadó, Pécs, Magyarország.
 • > Gábris, Gy. (2000): Tengerentúli világrészek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Kőszegfalvy, Gy., Loydl, T. (2000): Településfejlesztés. - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Probáld, F. (2000): Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Zentai, L. (szerk.) (2000): Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914. Talma Könyvkiadó. Baja—Pécs, Magyarország.
 • > Györffy, Gy. (1998): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Akadémiai Kiadó. Budapest, Magyarország.
 • > Probáld, F., Horváth, G. (1998): Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Karátson, D. (1997): Magyarország földje. Pannon Enciklopédia. Kertek 2000 Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Székely, A. (1997): Vulkánmorfológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország.

Idegenforgalmi célú könyvek, turistakalauzok térképmellékletei

 • >

  Nagy B. (szerk.) (2012): Magyarország csodálatos túraútvonalai. Totem Kiadó, Budapest.

 • >

  Nagy B. (szerk.) (2012): Magyarország hagyományőrző túraútvonalai. Totem Kiadó, Budapest.

 • >

  *** (2011): Sóvidék (Szováta, Parajd, Korond, Farkaslaka). Mark House, Gyergyószentmiklós.

 • > *** (2010): Sóvidék. Mark House. Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Nagy, B. (2010): Gerinctúrák a Kárpátokban. Heiling Média Kiadó, Budapest, Magyarország.
 • > Böjthe-Beyer, B., Horváth, A. (2009): Görgényi-havasok északi és középső része (Erdély hegyei 31). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Pál, Z. (2009): Korond és környéke. Vendégmarasztaló. Korond község. Székelyudvarhely, Románia.
 • > Xántus, L., Xántus, J. (2009): Háromszéki-havasok (Erdély hegyei 32). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Xántus, L., Xántus, J. (2008): Besztercei-havasok (Erdély hegyei 30). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > *** (2007): Parajd. Mark House. Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Blanchard, P. (2007): Southern Italy (Blue Guides Series). Somerset Books — Norton, London — New York, AEÁ.
 • > Grady, E. (2006): Sicily (Blue Guides Series). Somerset Books — Norton, London — New York, AEÁ.
 • > Gray-Durant, D. (2006): Southwest France (Blue Guides Series). Somerset Books — Norton, London — New York, AEÁ.
 • > Xántus, L., Xántus J. (2006): Tar-kő-hegység és Gyimes vidéke (Erdély hegyei 29). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Garnett, S. (2005): Berlin (Art/Shop/Eat). Somerset Books — Norton, London — New York, AEÁ.
 • > Kovács-Kendi, L. (2005): Nagy-Kő-havas (Erdély hegyei 28). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > *** (2004): Gyergyói hívogató. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > *** (2004): Gyilkostói panoráma. Mark House. Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > *** (2004): Szováta. Mark House. Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Péter, I. Zs., Poszet, Sz., Víg, Zs. (2004): Avas-, Gutin-, Cibles-hegység (Erdély hegyei 27). - Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Vofkori, Gy. (2004): Gyergyószentmiklós. Polis. Kolozsvár, Románia.
 • > Xántus, L., Xántus, J. (2004): Gyergyói-havasok (Erdély hegyei 26). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > *** (2003): Holiday to Remember. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > *** (2003): Un sejur pitoresc. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Daczó, K., Máté, K. (2003): A mi utcánk. Csíki Műemlékvédő Egyesület, Csíkszereda, Románia.
 • > Májai, Cs. (2003): Csukás-hegység (Erdély hegyei 21). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Palczer, J. (2003): Bihar—Vlegyásza (Erdély hegyei 20). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Xántus, L., Xántus, J. (2003): Kelemen-havasok (Erdély hegyei 22). Pallas—Akadémia, Csíkszereda Románia.
 • > Zsigmond, E. (2003): Nemere-hegység (Erdély hegyei 23). Pallas—Akadémia. Csíkszereda, Románia.
 • > *** (2002): Északkelet-Hargita Kistérségi Társulás. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > *** (2002): Gyilkostói panoráma. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Győrffy, L., Jancsik, P. (2002): Radnai-havasok (Erdély hegyei 19). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Horváth, A. (2002): Hargita-hegység (Erdély hegyei 18). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Horváth, A. (2001): Csalhó-hegység (Erdély hegyei 15). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Jancsik, P. (2001): Retyezát-hegység (Erdély hegyei 14). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.
 • > Szász, P. Zs. (2001): Királyerdő-hegység (Erdély hegyei 17). Pallas—Akadémia, Csíkszereda, Románia.

Idegenforgalmi atlaszok (a térképkészítő csoport tagja)

 • > *** (2009): Románia. Autóatlasz. Harmadik kiadás. Dimap — Szarvas, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2005/2006): România. Autóatlasz. Második kiadás. Dimap — Szarvas, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2005/2006): Románia. Autóatlasz. Második kiadás. Dimap — Szarvas, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2001): România. Autóatlasz. Első kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2001): Románia. Autóatlasz. Első kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2000): Szlovákia autósatlasza. Agát—Topográf, Budapest, Magyarország.
 • > *** (1999): Románia autósatlasza. Kárpátia — Agát—Topográf, Budapest, Magyarország.

Nyomtatott térképek (a térképkészítő csoport tagja)

 • >

  Bartos-Elekes Zs. – Török T. (2015): Valea Nirajului şi a Mureşului. Nyárád és Maros mente. Turistatérkép. Asociaţia Leader Valea Nirajului – Asociaţia Leader Parteneriat Mureşan. Marosvásárhely.

 • >

  *** (2014): Erdély. Autótérkép. Hatodik kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  *** (2015): Erdély. Autótérkép. Hetedik kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  *** (2013): Erdély. Autótérkép. Ötödik kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  Jancsik P. ed. et al. (2013): Munţii Retezat. Retyezát-hegység. Turistatérkép. Negyedik kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  Xántus L. ed. et al. (2009/2013): Munţii Bistriţei. Besztercei-havasok. Turistatérkép. Dimap, Budapest.

 • >

  *** (2011): Erdély. Autótérkép. Negyedik kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  Xántus L. ed. et al. (2011): Munţii Giurgeu şi Hăşmaş. Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap, Budapest.

 • >

  Bartos-Elekes Zsombor (2010): Gyergyó és környéke. Turistatérkép. EKE Gyergyó – Mark House, Gyergyószentmiklós.

 • > *** (2009): Erdély. Autótérkép. Harmadik (B) kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Böjthe-Beyer, B., Bartos-Elekes, Zs. (2009): Munţii Gurghiului (partea nordică şi centrală). Görgényi-havasok (északi és középső rész). Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2008): Erdély. Autótérkép. Harmadik kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2008): Judeţul Constanţa. Stiefel Eurocart, Nagyvárad, Románia.
 • > Jancsik, P., Bartos-Elekes Zs. (2008): Munţii Rodnei. Radnai-havasok. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Xántus, L. és mtsai. (2008): A Gyilkos-tó és a Békás-szoros környéke. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Bartos-Elekes, Zs., Simon, Zs. (2007): Az Erdélyi Fejedelemség. Történelmi térkép. Stiefel Eurocart, Budapest, Magyarország.
 • > Zsigmond, E., Bartos-Elekes, Zs. (2007): Nemere-hegység. Munţii Nemira. Turistatérkép. Dimap — Zsigmond, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2006): Erdély. Autótérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest, Magyarország.
 • > Horváth, A., Bartos-Elekes, Zs. (2006): Masivul Ceahlău. Csalhó. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Xántus, L., Bartos-Elekes, Zs. (2006): Munţii Tarcăului şi Depresiunea Ghimeş—Făget. Tar-kő-hegység és Gyimes vidéke. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Zsigmond, E. és mtsai. (2006): A Csíki-havasok és a Gyimesek. Munţii Ciucului şi Zona Ghimeşului. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap — Zsigmond, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2005): Judeţul Braşov. Stiefel Eurocart, Nagyvárad, Románia.
 • > *** (2005): Mediaş. Stiefel Eurocart, Nagyvárad, Románia.
 • > Xántus, L., Bartos-Elekes, Zs. (2005): Munţii Căliman. Kelemen-havasok. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Zsigmond, E. (2005): Hargita. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Xántus, L., Bartos-Elekes, Zs. (2004): Munţii Giurgeu şi Hăşmaş. Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2003): Erdély. Autótérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (2003): Gheorgheni. Gyergyószentmiklós. Lacul Roşu şi Cheile Bicazului. A Gyilkos-tó és a Békás-szoros. Város- és turistatérkép. Mark House, Gyergyószentmiklós, Románia.
 • > Jancsik, P. és mtsai. (2003): Munţii Retezat. Retyezát-hegység. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Jancsik, P., Bartos-Elekes, Zs. (2003): Munţii Rodnei. Radnai-havasok. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Xántus, L., Bartos-Elekes, Zs. (2003): Munţii Căliman. Kelemen-havasok. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Zsigmond, E. (2003): Hargita. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Horváth, A., Bartos-Elekes, Zs. (2002): Masivul Ceahlău. Csalhó. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Xántus, L. és mtsai. (2002): A Gyilkos-tó és a Békás-szoros környéke. Turistatérkép. Második kiadás, Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Faragó, I. és mtsai. (2001): Magyarország. Autótérkép. Térkép-Center, Budapest, Magyarország.
 • > Faragó, I. és mtsai. (2001): A magyar szent korona országainak főbb települései és közlekedése az 1910-es években. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart, Budapest, Magyarország.
 • > Faragó, I. és mtsai. (2001): Szabadságharc Magyarországon (1848—49). Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart — ELTE, Budapest, Magyarország.
 • > Varga, A. és mtsai. (2001): Az Erdélyi-szigethegység. Autó- és turistatérkép. Dimap—Erfatur, Budapest, Magyarország
 • > Varga, A. és mtsai. (2001): Munţii Apuseni. Autó- és turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > Faragó, I. és mtsai. (2000): A Trianoni béke. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart - ELTE, Budapest, Magyarország.
 • > Faragó, I. és mtsai. (2000): Magyar történelmi emlékek a Kárpát-medencében. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart, Budapest, Magyarország.
 • > Jancsik, P. és mtsai. (2000): Munţii Retezat. Retyezát-hegység. Turistatérkép. Dimap, Budapest, Magyarország.
 • > *** (1999): Marosvásárhely. Zsebtérkép. Agát—Topográf, Budapest, Magyarország.
 • > *** (1999): Târgu Mureş. Zsebtérkép. Agát—Topográf, Budapest, Magyarország.

Webtérképek

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > Csiki, B., Bartos-Elekes, Zs. (2009): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society, Babeş—Bolyai University, Kolozsvár, Románia.

Könyvek

 • >

  Bartos-Elekes Zs. (2013): Nyelvhasználat a térképeken (Erdély, 19. és 20. század). Presa Universitară Clujeană (Kolozsvári Egyetemi Kiadó), Kolozsvár. 210 p.

 • > Bartos-Elekes, Zs. (2007): Bevezetés a térképészetbe. Kolozsvári Egyetemi Kiadó - Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, Románia, 196 p.